Zásady ochrany osobných údajov

Team Muscleking

Sme nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa monitoringom, poradenstvom, publikačnou činnosťou, predajom a sprostredkovaním predaja v oblasti športovej výživy, tréningu a posilňovania. V súlade zo Smernicou Európskej únie o službách implementovanou vo všetkých krajinách EU od 28. decembra 2009 (cezhraničné poskytovanie služieb) obchoduje v rámci celej Europskej únie, najmä s Holandskom, Poľskom, Slovenskom, Českom, Maďarskom, Estónskom a mnohými inými krajinami, z business centrom v Poľsku. Zároveň prevádzkuje populárny bodybuilding a športový web – www.muscleking.sk . Pridajte sa aj vy k naším fanúšikom, čitateľom a spokojným zákazníkom!
Obchodné podmienky www.muscleking.sk pre užívateľov prichádzajúcich na stránku zo Slovenskej Republiky (podmienky pre cezhraničný predaj)

1. Všeobecné ustanovenia
2. Práva a povinnosti dodávateľa
3. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
4. Práva a povinnosti kupujúceho
5. Objednanie tovaru
– Spôsob platby a odoslanie tovaru
– Doprava tovaru
6. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
7. Reklamácie
8.Ochrana súkromia

EDITORIAL, REKLAMA & PUBLIC AFFAIRS
Bestforcar Media Ltd
Moor Lane, Merseyside L4 6XG Liverpool, United Kingdom
editorial@protonmail.com
Všetky práva vyhradené, akékoľvek kopírovanie obsahu tejto stránky je prísne zakázané. WEGAWREGISTRY – registrovaný obsah.

1. Všeobecné ustanovenia pre cezhraničný styk
A) Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú a upravujú vzťahy medzi spotrebiteľom (kupujúcim), sprostredkovateľom a predávajúcim (dodávateľom).

B) Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom internetového serveru www.muscleking.eu / sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, pričom si je vedomí že nakupuje v EU.

C) Elektronická objednávka sa zároveň stáva návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká postupne dodaním tovaru. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po prevzatí dobierky a po riadnom uhradení plnej sumy za dodávku sprostredkovateľovi.

D) Prevadzkovateľ stránky www.muscleking.eu / sk (sprostredkovateľ) nie je povinný sprostredkovať objednávky, pri ktorých došlo k narušeniu online objednávkového systému, napadniu stránky (hacking), alebo iného protiprávnemu konaniu.

E) Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky strany.

2. Práva a povinnosti dodávateľa:

A)Dodavatelia: Supplements B.V., 1079 DJ Oud-Zuid, Amsterdam, Nederland / Gainz Pharm LTD, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU‎, expedícia: MusclePower Trading LTD , UK
B) Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu riadne a podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve, všetok objednaný tovar, ktorý spĺňa váhové a rozmerové kritériá podľa elektronickej objednávky kupujúceho prostredníctvom sprostredkovateľa (doprava a odoslanie) www.muscleking.eu / sk. Ďalej sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar v neporušenom a originálnom stave. Všetok dodávaný tovar dodávateľ riadne označí, a to hlavne návodom k obsluhe v jazyku krajiny EU, kde je dodavateľ obchodne registrovaný.
C) Dodavateľ komunikuje s kupujúcim výhradne prostredníctvom sprostredkovateľa.

3. Práva a povinnosti sprostredkovateľa:

A)
Sprostredkovateľ zabezpečuje:
1) všetky služby, spojené s komunikáciou s kupujúcim, dopravou a doručením tovaru kupujúcemu.
2) vybavuje reklamácie
B) Sprostredkovateľ je oprávnený akúkoľvek objednávku nesprostredkovať bez udania dôvodu, pričom o tejto skutočnosti kupujúceho vyrozumie (ak zadá pri objednávke kontaktné údaje), v čo najkratšom čase.
D) Sprostedkovateľ zodpovedá za tvorbu cien v tomto online obchode. Pri akejkoľvek zmene, okamžite so vzniknutou situáciou oboznámi kupujúceho a navrhne mu, buď doplatenie celej sumy alebo umožní kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak sa sprostredkovateľ a kupujúci nedohodnú, sprostredkovateľ má právo od zmluvy na daný tovar odstúpiť.
E) Sprostedkovateľ je oprávnený priložiť k jednotlivým produktom slovenský preklad a svoje odporúčania, ktoré majú informatívny charakter.
C) Sprostredkovateľ je oprávnený vyžadovať zálohu až do výšky 50% z objednávanej sumy v nasledujúcich prípadoch: 1. celková suma objednávky je vyššia ako 300 eur, 2. ak objednávka podľa posúdenia sprostredkovateľa pôsobí nedôveryhodne alebo má dodávateľ podozrenie, že ide o podvodnú objednávku.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

A) Kupujúci má právo objednať si akýkoľvek produkt zobrazený v katalógu výrobkov prostredníctvom elektronickej objednávky na stránke www.muscleking.sk.

B) Dodávateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar prostredníctvom sprostredkovateľa v stanovenom množstve, rozmere, váhe a cene.

4. Objednanie tovaru

A) Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.muscleking.sk odošleme čo najkratšej dobe (zvyčajne do 24hod z územia SR), pričom o čase odoslania budete informovaný emailom. Tovar bude odoslaný v 100% stave, kvalite a množstve.

B) Aby bolo možné elektronickú objednávku realizovať je nevyhnutné riadne vyplniť všetky údaje v elektronickom formulári : – druh tovaru a jeho množstvo
– meno a priezvisko, adresu, telefonický a e-mailový kontakt kupujúceho
– spôsob dopravy

D) Spôsob platby a odoslanie tovaru
1. platba pri doručení objednávky – v tomto type platby zaplatíte za objednaný tovar pri prebratí tovaru na pobočke slovenskej pošty alebo priamo kuriérovi.
2. platba prevodom vopred – len po dohode (nie je možne vybrať v nákupnom košíku).

E) Doprava tovaru
1. Doprava tovaru je zabezpečená službami slovenskej pošty (kuriérom). Tovar zasielame v oboch prípadoch na dobierku, zaplatíte teda pri prebraní zásielky (Platí len pre adresu doručenia v SR). Cena dopravy je v tomto prípade 3,9€ . Pri nákupe nad 99€ zdarma! Orientačná doba dodania tovaru je pri kuriérovi 24 / 48 hod, a pri poistenom balíku 1 – 5 dní od odoslania dobierky. Viac o doprave sa dočítate tu.

Pri preprave v rámci iných krajín Európskej Únie je cena dopravy stanovená na 15€ pri balíku do 15kg. Pri vyššej hmotnosti Vám cenu dopravy neceníme individuálne. V tomto prípade expedujeme zásielku až po pripísaní platby na účet aj s cenou dopravy.

F) Výmena tovaru
V prípade, že sa na tom obe zmluvné strany dohodnú, je možné objednaný tovar, ktorý je nepoškodený a nepoužitý vymeniť za iný druh tovaru. V takomto prípade nás kontaktujte telefonicky na číslo: +421 940 276 978 alebo e-mailom sklad@muscleking.eu. Náklady na dodávku tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

G) Vlastníctvo tovaru
Vlastníctvo tovaru nadobúda kupujúci až poriadnom uhradení celej sumy objednaného tovaru a po jeho riadnom prevzatí. Do tejto doby je jediným vlastníkom tovaru dodavateľ.

5. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

A) Objednávku je možné zrušiť do dátumu expedície. Po tomto dátume nie je možné objednávku stornovať, je však možné tovar do siedmich dní od prevzatia dobierky vrátiť. Tovar musí byť doručený na adresu:  Všetky náklady (hlavne dopravu) znáša v súlade so zákonom kupujúci.

KORENŠPONDENČNÁ ADRESA PRE SLOVENSKO
POST ADRESS FOR SLOVAKIA
Supplements sro, P.O. BOX 50, 02201 Čadca

V písomnom odstúpení od zmluvy musia byť uvedené nasledujúce údaje:
– identifikácia kupujúceho,
– dátum objednávky,
– presnú špecifikáciu tovaru,
– spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení, všetko v originálnom obale vo forme poistnej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom a neporušenom obale, a nie je poškodený alebo neúplný, vráti sprostredkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru sprostredkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

B) V prípade, že kupujúci doručí sprostredkovateľovi neúplný, použitý alebo inak poškodený tovar alebo tovar, ktorý nie je originálne zapečatený, dodávateľ takéto vrátenie tovaru neuzná a kupujúcemu bude krátiť výšku prijatej platby z vykonanej objednávky o sumu poškodeného tovaru. Túto skutočnosti kupujúcemu oznámi, pričom mu na žiadosť a náklady kupujúceho zašle poškodený tovar späť. Ostatné vrátenie prijatej platby bude uskutočnené bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia tovaru. Náklady na dopravu tovaru kupujúci nenesie iba v prípade, že mu bol dodaný poškodený alebo chybný tovar.

6. Reklamácie

A) Kupujúci je povinný si tovar po jeho prevzatí poriadne prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Ak zistí pri preberaní na pošte že zásielka je poškodená je povinný spísať naležité hlásenia a uviesť tieto skutočnosti do preberacieho protokolu, prípadne spísať okamžite na pošte záznam o škode. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný, čo najskôr hlásiť sprostredkovateľovi. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.
B)Na každý je tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru na pošte. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.
C) Záruka sa nevzťahuje na: závady vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním
D) Ako postupovať pri reklamácii:
a) informujte sprostredkovateľa o reklamácii, a to: telefonicky,( e-mailom, či písomne)
b) tovar zašlite ako poistený doporučený balík (nie na dobierku) na adresu sprostredkovateľa
c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie (popíšte) a vašu adresu
d) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru a zmluva o sprostredkovaní prostredníctvom muscleking.eu / sk

D) Reklamácia bude posúdená najneskôr do 30 dní.

E) O výsledku reklamácie budete informovaný ihneď po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň vám bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou – reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení vašej reklamácie môžete získať telefonicky alebo e-mailom. Kontaktná osoba: Martin Súkenik, telefón: +421 940 276 978,  e-mail: sklad@muscleking.eu

7.Ochrana súkromia

VŽDY chránime vaše údaje. Ako prevádzkovateľ internetového serveru www.muscleking.eu na internetovej adrese www.muscleking.eu / sk týmto vyhlasujeme a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude ZA ŽIADNÝCH OKOLNOSTÍ akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužijeme zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového servera WWW.muscleking.Eu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy zákazníkov.

8. Ceny produktov

Ceny produktov zobrazené na stránke a zľavy v nákupnom košíku sú konečne a dodatočne nie sú pribaľované žiadne darčeky a zľavy. Všetky zľavy a darčeky sa zobrazujú v nákupnom košíku.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://muscleking.eu.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví